Ağaçkakan Yayınları çizgi serisine Turgut Yüksel’in ikinci kitabı “Dünyada konumlanmış olmaya dair 100 ÇİZGİ” ile devam ediyor.

Dünyada konumlanmış olmak yani var olmak, her insanın bulunduğu yere, zamana dışarıdan gelen etkilere uyumlu veya uyumsuz olarak değişmektedir. Bu yüzden varoluşu bir durağanlıkla, önceden tanımlamış olmanın verdiği konforla sabit kılarak izah edemeyiz. Çünkü sürecin her lahzası bir varoluş anını temsil eder ve o yeniden tanımlanır. Bu yeniden tanımlama ve varlığı geçen anla birlikte yenileyerek-yeniden idrak etme halinin çizgilerle tasviri olarak bu kitap dünyada konumlanmış olmaya görsel bir nazar sunuyor.

Aile, devlet, ilişki, ev, güvenlik, çatışma, din, savaş, iletişim, iktidar, eğitim gibi insan varoluşunu sürekli biçimlendiren değerler süreç içinde aldıkları son haliyle yeniden gözden geçiriliyor.

Turgut Yüksel’in çizgileriyle varoluş tasvirlerini işlediği eseri “Dünyada konumlanmış olmaya dair 100 ÇİZGi”ye tüm kitapçılardan ve Ağaçkakan Dükkan’dan ulaşabilirsiniz.